Vochtige keldermuren: oorzaak en oplossingen

Kelders liggen doorgaans geheel of voor het grootste deel onder het maaiveld en de kans op vochtige keldermuren is groot. De grond rondom de kelder is vrijwel altijd vochtig. Dat komt door de grondwaterstand en door regenwater. Een kelder wordt dus van alle kanten omringd door water. Logisch dus, dat het daar vaak vochtig wordt doordat er water naar binnen kan doorsijpelen. Een vochtige kelder is echter prima te voorkomen. Met een goede kelderafdichting en voldoende ventilatiecapaciteit heb je geen last van vochtige keldermuren en kun je doorsijpelen prima voorkomen, of er nu een lage of een hoge grondwaterstand is.

Offerte vocht- en schimmelbestrijding

Hoe ontstaan vochtige keldermuren

Eén van de belangrijkste oorzaken van vochtige keldermuren is een gebrekkige ventilatie. Lucht in een kelder moet voortdurend worden ververst. Als dat niet gebeurt wordt deze lucht vochtig. Dat komt doordat het water in de muren en de vloer van de kelder verdampt. Dat merk je doordat het muf gaat ruiken. Het verdampen van vocht uit de muren en vloeren van een kelder is een normaal verschijnsel. Laat je er dus niet toe verleiden om de muren te laten injecteren met een waterafstotend middel, want dat helpt niet.

In vochtige kelders kan vocht condenseren op de koudste plekken in de kelder. Dan is het in verreweg de meeste gevallen voldoende om te zorgen voor meer ventilatie. Vaak is het al voldoende om ventilatieroosters te plaatsen, die altijd open blijven staan. Als de lucht heel erg vochtig is moet een mechanisch ventilatiesysteem worden geïnstalleerd. Dat zorgt voor een continue luchtcirculatie waarmee voldoende vocht wordt afgevoerd. Je zal zien dat er dan op koude plekken in de kelder geen vocht meer kan condenseren.

Offerte vocht- en schimmelbestrijding

Lekkages als oorzaak van vochtige keldermuren

Vochtige keldermuur door lekkage

Bij het bouwen van een kelder in een woning verdient de kelderafdichting speciale aandacht om te voorkomen dat er lekkage ontstaat. Bij keldermuren die zo dik zijn dat er geen vocht doorheen kan dringen spreek je van een goede kelderafdichting. Het maakt dan niet meer uit hoe ver de kelder zich beneden het grondwaterpeil bevindt. De muren moeten een dikte hebben van 30 centimeter en gemaakt zijn van beton. Speciale aandacht is nodig voor de naden tussen de muren en de keldervloer. Dat zijn zwakke plekken, waar gemakkelijk vocht naar binnen kan lekken. Vochtige kelders ontstaan niet altijd door grondwater. Soms kan er aan de bovenzijde regenwater naar binnen lekken als de afwatering in de tuin niet goed werkt.

Vochtige keldermuren ontstaan door te weinig afdichting

Als je last hebt van vochtige keldermuren is dat een probleem dat meestal al vanaf de bouw van de woning optreedt. De oorzaak is dat er wel een kelderafdichting is aangebracht, maar dat die uit kostenoverwegingen niet hoog genoeg is gemaakt, vaak vanuit het idee dat een kelderafdichting tot iets boven de grondwaterstand moet worden gemaakt. Dat is een vergissing. In de winter raakt de grond tot vlak onder het maaiveld verzadigd met regen. De keldermuren worden dan vanaf de bovenzijde nat. Houd er bij de bouw van je woning rekening mee dat de kelderafdichting tot aan het maaiveld moet worden gebouwd.

Offerte vocht- en schimmelbestrijding

Maak een eind aan vochtige keldermuren

In principe kan elke vochtige kelder waterdicht worden gemaakt. Meestal gebeurt dat door een laag waterbestendig materiaal ( waterdichte bekuiping ) op de vloeren en keldermuren aan te brengen. Als er water naar binnen lekt via de naden kan dat worden verholpen met polyurethaanhars. En als er regenwater aan de bovenzijde naar binnen komt kan dat worden verholpen door de afwatering rondom de woning te verbeteren. Bij een vochtige keldermuur zonder aanwijsbare oorzaak helpt een ventilatiesysteem om de vochtoverlast op te lossen.

Nieuwe technieken om vochtige keldermuren te voorkomen

Waterkering keldermuur

Tegenwoordig zijn er bedrijven die die gespecialiseerd hebben in het bouwen van waterdichte kelders. Zij maken voor nieuwbouwprojecten complete préfab-kelders. Die worden gegoten uit waterbestendig materiaal. Doordat er in deze kelderkuipen geen naden zitten kan er geen water naar binnen dringen. Voor kelders in bestaande woningen is er een soortgelijke oplossing. Alleen wordt de kuip dan ter plaatse op maat gemaakt. Ook deze oplossingen zijn vrij van naden. Deze bedrijven durven meestal zwart op wit de garantie te geven dat hun kelders niet gaan lekken.

Twijfelachtige oplossingen voor vochtige keldermuren

Helaas worden er af en toe oplossingen voor vochtige kelders bedacht die uiteindelijk minder goed werken. Eén daarvan is een drainagesysteem. Dan wordt er in de kelder een put gemaakt waaruit met een motortje water wordt weggepompt. Daardoor neemt de waterdruk op de muren van de kelder af, zo wordt gedacht, en blijft het droog in de kelder. Maar tegelijk met het water worden ook zand en slib weggepompt en dat is heel schadelijk. Want daardoor ben je bezig om je eigen huis te ondermijnen. Dat leidt op den duur onherroepelijk tot scheuren en verzakkingen, die vergezeld gaan van serieuze lekkage. Reparatie is in die gevallen uiterst kostbaar.

Offerte vocht- en schimmelbestrijding

Ook interessant