Water in de kelder: oorzaak + oplossingen

In grote delen van België is de grondwaterstand hoog. Tenzij je de juiste voorzorgsmaatregelen neemt is de kans op water in de kelder daardoor groot. De beste manier om water in de kelder van nieuwe woningen te voorkomen is gebruik te maken van een gegoten prefab kelder. Die is gemaakt van sterk materiaal, dat volledig waterdicht is. Deze prefab kelders hebben geen naden, dus ook geen zwakke plekken waar na verloop van een aantal jaren water door naar binnen kan dringen. Als je erg veel last hebt van water in de kelder is ook in sommige bestaande woningen zo’n soort prefab kelder te plaatsen.

Bij welke grondwaterstand krijg je water in de kelder?

De grondwaterstand heeft wel enige invloed op overlast door water in de kelder, maar niet zoveel als soms wordt gedacht. Natuurlijk, bij een hoge grondwaterstand staat de buitenwand van je kelder voortdurend onder druk van water. Maar daar is een goede kelderwand, met een degelijke kelderafdichting tot ruim boven het grondwaterniveau, wel tegen bestand. Het grootste risico op water in de kelder loop je door hevige en langdurige regenval. Of dat nu in een gebied met een hoge of lage grondwaterstand is; het is absoluut noodzakelijk om regenwater zo snel mogelijk bij de gevels van een woning af te voeren.

Offerte vochtbestrijding

Water in de kelder door hevige regen

Bij zware regenval hoopt het water, dat van het dak van de woning druipt, zich bij de muren van de woning op. Daar moet bij de afwatering rekening mee worden gehouden. Bij een slechte afwatering is de kans groot dat het water ergens naar binnen stroomt. Dat gebeurt op de laagste en meest kwetsbare plekken, zoals de kelder. Het water kan door naden sijpelen, dwars door de muren dringen of via de vloer binnenkomen. Om dat te voorkomen zijn er diverse producten verkrijgbaar waarmee regenwater bij de woning kan worden afgevoerd voordat het naar binnen dringt.

Cement als eerste barrière tegen water in de kelder

De beste methode om water in de kelder te voorkomen is een goede waterdichte kelder. Dat betekent dat de muren en de vloer zijn voorzien van een waterdichte laag, meestal bestaande uit een speciale mortel. Die moet liefst aan de buitenzijde van de kelder worden aangebracht. Bij oudere kelders is dat vaak niet meer mogelijk. Daar kan water in de kelder succesvol worden bestreden door de binnenwanden en vloer te voorzien van een laag waterdichte cement. Extra aandacht is nodig voor het waterdicht maken van de naden tussen de muren en de vloer. De kans is groot dat de binnenwanden aanvullend moeten worden geïmpregneerd.

Offerte vochtbestrijding

Water in de kelder voorkomen door muren te impregneren

Als er water in de kelder komt sijpelen door de muren en de vloer kun je gebruik maken van een kunststof product om de wanden te impregneren. Dat vraagt wel de nodige voorbereidingen, want die zijn uiteindelijk bepalend voor het succes van de behandeling. Eerst moeten scheuren worden opgevuld met een waterdichte mortel. Daarna moet de ondergrond goed worden gereinigd. Wees vooral alert op olieachtige vuilresten. Voor het reinigen mogen geen chemische reinigers worden gebruikt. Als zich vuil heeft opgehoopt in de voegen moeten die worden uitgekapt en daarna weer worden opgevuld met een mortel. Pas daarna kun je het impregneermiddel met een kwast aanbrengen.

Drainage tegen overlast van regenwater

Zoals al eerder is aangegeven, is hevige regenval één van de belangrijkste oorzaken van water in de kelder. Bij een slechte waterafvoer verzamelt het regenwater zich langs de gevels van de woning. De eerste stap die je dan moet zetten is zorgen voor een goed drainagesysteem. Dat voert het water, zodra het op de grond terecht komt, bij de woning weg. Vooral bij bodemsoorten waar het water niet in de grond kan trekken is dit erg belangrijk. Een goede oplossing hiervoor is een ringdrainagesysteem. Dat is een leidingsysteem rondom de woning, waarmee regenwater onmiddellijk dieper de tuin in wordt geleid.

Afdichtingsmembraan tegen water in de kelder

Waterkering keldermuur

Het is niet altijd mogelijk om een goede afwatering rondom een woning aan te leggen. In die situaties moeten er extra maatregelen worden genomen om te voorkomen dat water door de muur de kelder in kan stromen. In situaties waarbij water voortdurend of tijdelijk een grote druk uitoefent op de keldermuur heeft het voorkeur om met plastic producten te werken of met producten met een zelfklevend afdichtingsmembraan. Vloeibare producten, zoals middelen om de muren te impregneren, zijn voor deze zware omstandigheden minder geschikt.

Bij ernstige problemen met water in de kelder: zoek hulp

Overlast door water in de kelder moet je niet lichtzinnig opvatten en niet te lang laten duren. Voordat je er erg in hebt veroorzaakt het water ernstige schade. Zoals waterschade doordat de constructie van de woning wordt aangetast door het water. Ook is er kans dat door het regenwater grond wegspoelt. In het ergste geval kan je huis daardoor gaan verzakken. Wacht dus niet te lang met het aanpakken van wateroverlast in de kelder en zoek, als dat nodig is, hulp bij een deskundige.

Offerte vochtbestrijding

Ook interessant