Keuring mazouttank: prijs, wanneer verplicht, onderhoud & controle

Wanneer is je mazouttank keuren verplicht? Ontdek hier alles over tankkeuring, tankcontrole en onderhoud van stookolietanks, de tankkeuring prijs en de werkwijze.

Wanneer stookolietank keuren?

Wat is de wetgeving in België aangaande de tankkeuring? Het volume van de tank, de plaatsing ( ondergronds / bovengronds ) en de ligging van de tank ( Vlaanderen, Brussel, Wallonië + binnen of buiten waterwingebieden of beschermingszones ) zijn de grootste criteria die zullen bepalen wanneer een particuliere stookolietank gekeurd dien te worden.

Inhoud tank Type tank Verplichte keuring
< 5.000 kilogram of 6.000 liter Bovengronds Neen niet nodig, indien eerste ingebruikname na 01/03/2009 was
< 5.000 kilogram of 6.000 liter Ondergronds Ja, elke 5 jaar een tankkeuring laten uitvoeren
> 5.000 kilogram of 6.000 liter Bovengronds Om de 3 jaar een beperkte tankkeuring laten uitvoeren
> 5.000 kilogram of 6.000 liter Ondergronds Om de 2 jaar beperkt & grondig onderzoek elke 15 jaar

Offerte tankkeuring

Wanneer nieuwe stookolietank keuren?

In principe dient de plaatsing van een nieuwe mazoutketel ( tank + ketel ) uitgevoerd te worden door een erkend verwarmingstechnicus. Ook de plaatsing van een nieuwe stookolietank dient door een erkend technicus uitgevoerd te worden. Er volgt dan een verplichte keuring vóór de eerste ingebruikname. Zowel nieuwe ondergrondse mazouttanks als nieuwe bovengrondse tanks dienen verplicht gecontroleerd / gekeurd te worden voor ze in gebruik genomen worden.

Werkwijze stookolietank controleren en keuren

Hoe verloopt zo’n tankcontrole nu eigenlijk? Wat voert een vakman uit? Wij geven een overzicht of opsomming van de werken die een erkend technicus uitvoert:

Nadat je een offerte hebt aangevraagd bij een erkend technicus, ontvang je een prijsvoorstel en kan u aangeven wanneer u de tankkeuring wenst te laten uitvoeren. Ga je akkoord, dan komt een technicus langs om volgende werken uit te voeren:

  1. visuele tankcontrole van de installatie;
  2. controle op aanwezigheid van verontreiniging zoals bezinksel, water en slib;
  3. controle van werking overvulbeveiliging op de mazouttank;
  4. controle van het lekdetectiesysteem ( indien er geen lekdetectiesysteem aanwezig is moet er een dichtheidsproef worden uitgevoerd, bij aanwezigheid van het lekdetectiesysteem is de dichtheidsproef niet vereist );
  5. op een ondergrondse tank wordt een dichtheidsproef uitgevoerd / controle inkuiping (op ondergrondse, metalen tanks);
  6. afleveren van het conformiteitsattest;

Na afloop van de werken ontvangt u een gekleurde dop, label of merkplaat.

Offerte tankkeuring

Wat is het conformiteitsattest

Na een positieve tankkeuring ontvang je samen met je label een attest. Dankzij het conformiteitsattest ben je in orde met de verzekering mocht er schade ontstaan door de stookolietank.

Tip: een stoololietank in de kelder wordt niet gezien als een ondergrondse huisolietank.

Kleur dop / merkplaat / label

Na afloop van de keuring ontvang je van de technicus een groene, oranje of rode label of dop.

Soort dop / label Wettelijke bepalingen Direct bijvullen Geldigheid attest
Groene dop Voldoet Ja, direct bijvullen mag. 3 – 10 jaar
Oranje dop Voldoet niet 100% Bijvullen binnen de 6 maanden mag. Nadien tank in orde plaatsen en laten herkeuren. 6 maanden geldig
Rode dop Voldoet niet Neen, eerst tank in orde laten plaatsen. Nadien laten herkeuren. Geen geldigheidstermijn

Offerte tankkeuring

Op de dop / merkplaat of label staat het registratienummer van de technicus of deskundige die de controle uitvoerde en de datum van de laatste en de volgende tankcontrole.

Vervuilde mazouttank

Indien je tank te maken heeft met vervuiling of bezinksel op de bodem, kan dit de werking van de verwarmingsinstallatie verstoren.

Dan kan het zijn dat je mazouttank reinigen aan de orde is. Bij zware lekkage of vervuiling van de bodem of bij het uitgebruik stellen van de mazouttank, dien je de mazouttank te verwijderen of te neutraliseren / saneren.

 

Hoe herken je een erkende technicus?

Erkende technici stookolietanks hebben een persoonlijk erkenningsnummer dat bestaat uit de letters ‘SV’ en 5 cijfers (bijvoorbeeld SV00022 of SV56489). Enkel zij mogen tankkeuringen uitvoeren.

Tip: de huurder van een woning is verplicht de periodieke keuring te laten uitvoeren door een technicus. Hij / zij dient het keuringsverslag bij te houden. Voor een eerste ingebruikname is het de verhuurder die instaat voor de controle en keuring.

Prijs keuring mazouttanks

Onderstaande tabel geeft de richtprijzen weer van de kosten van de keuring en controle en onderhoud van stookolietanks, uitgevoerd door een erkend technicus. De prijs is afhankelijk van type tank.

Soort tank Prijs*
Ondergrondse mazouttank €95 – €150
Bovengrondse mazouttank €85 – €105

* richtprijzen en incl. 21% BTW. ( inclusief label / dop / merkplaat / attest )

Hoeveel kost een tank laten keuren?

Nood aan erkende technicus uit je buurt? Iemand die instaat voor het keuren, inspecteren en onderhoud van stookolietanks? Vraag hier een gratis offerte aan. Hierin staan alle werkzaamheden beschreven en hoe de totaalprijs tot stand is gekomen. Vergelijk hier tot 4 offertes van vakmannen uit je buurt.

Offerte tankkeuring

Ook interessant