Keuring Mazouttank: Wanneer Verplicht + Prijs Onderhoud stookolietank

Wanneer is je mazouttank keuren verplicht? Ontdek hier alles over tankkeuring, tankcontrole en onderhoud van stookolietanks, de tankkeuring prijs en de werkwijze.

Wanneer stookolietank keuren?

Wat is de wetgeving in België aangaande de tankkeuring? Het volume van de tank, de plaatsing ( ondergronds / bovengronds ) en de ligging van de tank ( Vlaanderen, Brussel, Wallonië + binnen of buiten waterwingebieden of beschermingszones ) zijn de grootste criteria die zullen bepalen wanneer een particuliere stookolietank gekeurd dient te worden.

Inhoud tank Type tank Verplichte keuring
< 6.000 liter Bovengronds Enkel controle bij plaatsing verplicht én indien tank vóór 1 maart 2009 nog niet gekeurd werd.
< 6.000 liter Ondergronds Elke 5 jaar een tankkeuring laten uitvoeren.
> 6.000 liter Bovengronds Om de 3 jaar beperkt onderzoek. Om de 20 jaar grondig onderzoek indien de tank een vermogen van 20.000 liter of meer heeft.
> 6.000 liter Ondergronds Om de 2 jaar beperkt onderzoek. Jaarlijks grondig onderzoek indien tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt. Om de 15 jaar grondig onderzoek. Om de 10 jaar grondige controle indien tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt.

Gratis Offerte

Wanneer nieuwe mazouttank keuren?

In principe dient de plaatsing van een nieuwe mazoutketel ( tank + ketel ) uitgevoerd te worden door een erkend verwarmingstechnicus. Ook de plaatsing van een nieuwe stookolietank dient door een erkend technicus uitgevoerd te worden. Er volgt dan een verplichte keuring vóór de eerste ingebruikname. Zowel nieuwe ondergrondse mazouttanks als nieuwe bovengrondse tanks dienen verplicht gecontroleerd / gekeurd te worden voor ze in gebruik genomen worden.

Controle en nazicht van de mazouttank

Werkwijze controle stookolietank & keuring

Hoe verloopt zo’n tankcontrole nu eigenlijk? Wat voert een vakman uit? Wij geven een overzicht of opsomming van de werken die een erkend technicus uitvoert:

Nadat je een offerte hebt aangevraagd bij een erkend technicus, ontvang je een prijsvoorstel en kun je aangeven wanneer u de tankkeuring wenst te laten uitvoeren. Ga je akkoord, dan komt een technicus langs om volgende werken uit te voeren:

  1. Openen van de mazouttank
  2. Visuele tankcontrole van de installatie;
  3. Watertest: controle op water in de tank
  4. Controle op vervuiling mazout: Controle op aanwezigheid van verontreiniging zoals bezinksel, water en slib;
  5. Controle van werking overvulbeveiliging op de mazouttank;
  6. Lekdetectie: controle van het lekdetectiesysteem ( indien er geen lekdetectiesysteem aanwezig is moet er een dichtheidsproef worden uitgevoerd, bij aanwezigheid van het lekdetectiesysteem is de dichtheidsproef niet vereist );
  7. Dichtheidstest: op een ondergrondse tank wordt een dichtheidsproef uitgevoerd / controle inkuiping (op ondergrondse, metalen tanks);
  8. Plaatsing van een groene dop of kentekenplaatje indien de tank conform de wetgeving is.
  9. Afleveren van het conformiteitsattest indien de tank voldoet aan de wettelijke vereisten.

Na afloop van de werken ontvangt u een gekleurde dop ( groen, oranje of rood ) label of merkplaat.

Gratis Offerte

Wat is het conformiteitsattest

Na een positieve tankkeuring ontvang je samen met je label een attest. Dankzij het conformiteitsattest ben je in orde met de verzekering mocht er schade ontstaan door de stookolietank. Je bent ook vrij de stookolietank te laten bijvullen.

Tip: een stookolietank in de kelder wordt niet gezien als een ondergrondse stookolietank.

Kleur dop / merkplaat / label

Na afloop van de keuring ontvang je van de technicus een groene, oranje of rode label of dop.

Soort dop / label Wettelijke bepalingen Direct bijvullen Geldigheid attest
Groene dop Voldoet Ja, direct bijvullen mag. 3 – 10 jaar
Oranje dop Voldoet niet 100% Bijvullen binnen de 6 maanden mag. Nadien tank in orde plaatsen en laten herkeuren. 6 maanden geldig
Rode dop Voldoet niet Neen, eerst tank in orde laten plaatsen. Nadien laten herkeuren. Geen geldigheidstermijn

Gratis Offerte

Op de dop / merkplaat of label staat het registratienummer van de technicus of deskundige die de controle uitvoerde en de datum van de laatste en de volgende tankcontrole.

Vervuilde mazouttank

Indien je tank te maken heeft met vervuiling of bezinksel op de bodem, kan dit de werking van de verwarmingsinstallatie verstoren.

Dan kan het zijn dat je mazouttank reinigen aan de orde is. Bij zware lekkage of vervuiling van de bodem of bij het uitgebruik stellen van de mazouttank, dien je de mazouttank te verwijderen of te neutraliseren / saneren.

 

Hoe herken je een erkende technicus?

Erkende technici stookolietanks hebben een persoonlijk erkenningsnummer dat bestaat uit de letters ‘SV’ en 5 cijfers (bijvoorbeeld SV00022 of SV56489). Enkel zij mogen tankkeuringen uitvoeren.

Tip: de huurder van een woning is verplicht de periodieke keuring te laten uitvoeren door een technicus. Hij of zij dient het keuringsverslag bij te houden. Voor een eerste ingebruikname is het de verhuurder die instaat voor de controle en keuring.

Prijs mazouttank keuren

Onderstaande tabel geeft de richtprijzen weer van de kosten van de keuring en controle en onderhoud van stookolietanks, uitgevoerd door een erkend technicus. De prijs is afhankelijk van type tank.

Soort tank Prijs*
Controle ondergrondse mazouttank €95 – €195
Controle bovengrondse mazouttank €85 – €145

* richtprijzen en incl. 21% btw. Keuringen voor verwarming en voor mazouttanks tot 10.000 liter. ( inclusief label / dop / merkplaat / attest )

Hoeveel kost een tank laten keuren?

Nood aan erkende technicus uit je buurt? Iemand die instaat voor het keuren, inspecteren en onderhoud van stookolietanks? Vraag hier een gratis offerte aan. Hierin staan alle werkzaamheden beschreven en hoe de totaalprijs tot stand is gekomen. Vergelijk hier tot 4 offertes van vakmannen uit je buurt.

Gratis Offerte

Ook interessant