Schouw trekt niet goed? Alle oorzaken + oplossing

De schouw trekt niet voldoende? Dan bestaat de kans dat de afvoergassen niet voldoende naar buiten worden afgevoerd. Een slecht trekkende schouw is te wijten aan een aantal oorzaken. Wij geven de belangrijkste oorzaken van een schouw die niet genoeg trekt.

Temperatuur afvoerkanaal

Een slecht trekkende schouw is meestal te wijten aan een te koud afvoerkanaal. Om een goede rookafvoer te garanderen moet het rookkanaal moet warmer zijn dan de buitenlucht. Schoorsteenproblemen zijn meestal de boosdoener. Probeer de schoorsteen “op te warmen” door een stuk krantenpapier te verbranden en in de afvoerbuis te houden.

Offerte schoorsteen vegen

Te korte schoorsteen

Het kan zijn dat door de aanwezigheid van hoge gebouwen en bomen je schoorsteen te kort is. Hierdoor trekt de schouw veel minder goed. Je kan de schoorsteen verhogen door deze op te metsen of te verlengen door middel van een schoorsteenbuis. Is het niet mogelijk om deze te verlengen, dan kan je opteren voor de plaatsing van een rookgasventilator of een tussenventilator in de schoorsteen zelf.

Te kleine afvoerbuis of afmetingen

Zorg ervoor dat de diameter van de afvoerbuis of de afmetingen van de gemetste schouw voldoende groot zijn om de rookgassen goed te kunnen afvoeren. Door het slecht trekken van de schouw zijn verkeerde afmetingen meestal de oorzaak. Soms wordt na het plaatsen van een grotere kachel de bestaande schouw herbruikt. Laat een afvoerbuis met grotere diameter plaatsen of zorg voor een nieuwe rookafvoer. Trekt de schouw slecht of ben je niet zeker dat de bestaande schouw voldoet? Laat dan een specialist langskomen om een studie te laten uitvoeren.

Offerte schoorsteen vegen

Slecht (aanmaak)hout

Om een open haard of houtkachel op te starten, kan gebruik gemaakt worden van aanmaakhout. Te nat, vochtig of niet-voldoende uitgedroogd (aanmaak)hout kan ervoor zorgen dat de rookgassen niet voldoende wegtrekken. Laat jong hout eerst voldoende uitdrogen op een droge, goed verluchte plaats vooraleer je het gebruikt in de open haard. Of verwarm de schouwafvoer eerst op voorhand vooraleer je werkt met niet-gedroogd hout, zo trekt de schouw beter.

Gebruik ronde afvoeren

Gebruik bij voorkeur ronde afvoerbuizen. Ronde buizen voeren de rookgassen beter af door de schoorsteenmantel én de kans op verstopping is een stuk kleiner. In gemetste schouwen die niet goed trekken, kan je een ronde flexible afvoerbuis laten plaatsen.

Kwaliteit van de gemetste schouw

Scheur in schouwmantel

Indien een gemetst schoorsteenkanaal van slechte kwaliteit is zal de rookafvoer een stuk minder vlot verlopen. Schouwmantels in slecht metselwerk hebben te kampen met tocht, onder- en bovendruk, vochtproblemen, schimmels enz… We weten dat het afvoerkanaal warmer moet zijn dan de buitenlucht om een goede trek te garanderen. Doordat het metselwerk van slechte kwaliteit is, zal de binnenzijde van de schouw minder goed opwarmen waardoor de afvoergassen niet goed worden afgevoerd. Laat een schoorsteenrenovatie uitvoeren om de schouw te herstellen.

Offerte schoorsteen vegen

Vogelnesten van kauwen & duiven

Takken vogelnest

Een verstopte schouw door een vogelnest zorgt voor schoorsteenproblemen. Het nest houdt de rookgassen tegen waardoor er nauwelijks of geen trek in de schouw zit. Hierdoor is een schouwbrand niet uitgesloten. Heb je last van vogelnesten, laat dan je vogelnest verwijderen door de schoorsteenveger.

Je kan in de toekomt vogelnesten vermijden door de plaatsing van een schouwkap met gaas of net. Door de plaatsing van vogelwering maak je veel minder kan op vogelnesten.

Verstopte schouwafvoer

Roetafzet, organische vervuiling, vogelnesten, uitwerpselen… zorgen voor een vernauwing van het rookkanaal en een verstopte schouw waardoor de schouw niet goed meer trekt. Laat je schouw periodiek inspecteren door een schouwveger. Indien er vermoeden van een verstopping is, zal er van camerainspectie  gebruik gemaakt worden om de oorzaak te achterhalen.

Offerte schoorsteen vegen

Te veel bochten

Een recht afvoerkanaal zonder omwegen zorgt voor een veel betere trek dan een rookafvoerkanaal met bochten en omwegen. Vooral bij de aansluiting van het verbrandingsapparaat ( brander, open haard, kachel… ) worden bochten van 90° gebruikt. Op zich geen probleem maar hou de afstand afstand tussen de bochten klein zodoende de rookgassen vlot worden afgezogen.

Onderdruk door dampkap

Is de schouwtoevoer in een ruimte met een afzuigkap of dampkap gelegen? Dan kan deze ervoor zorgen dat de rookgassen verkeerd worden afgezogen en de schouw een stuk minder trekt. Gebruik je een dampkap en de schouw, probeer dan de dampkap op de laagste stand te gebruiken of open een venster.

Onvoldoende toevoer van lucht

Vooral in de wintermaanden, wanneer we de open haard gebruiken, sluiten we ramen en deuren. Hierdoor verminderd de natuurlijke luchtcirculatie in de ruimte en de toevoer van verse lucht naar de rookafvoer. Trekt de schouw minder goed bij koud weer, probeer dan niet alles potdicht te maken. Je kan bvb zuurstof afzuigen uit een ondergelegen kruipruimte of door de plaatsing van een buis doorheen de buitenmuur.

Offerte schoorsteen vegen

Verstopt vonkengaas

Het gaas wordt geplaatst in geval van een rieten dak om brandgevaar te voorkomen. In veel gevallen is een verstopt vonkengaas de oorzaak van een slecht werkende schouw. Door een te kleine maaswijdte is de kans op verstopping zeer groot waardoor er veel minder trek in het schoorsteenkanaal of rookkanaal plaatsvindt. Laat het gaas reinigen of plaats een vonkengaas met een grotere maaswijdte.

Hoge bomen en gebouwen

Hoge bomen en gebouwen zorgen voor minder luchtverplaatsing en kunnen voor onder- of bovendruk zorgen waardoor de schouw slecht trekt. Maak in dat geval de schoorsteen hoger of plaats een rookventilator. Opgelet voor een te hoge trek, dit kan een schoorsteen veroorzaken.

Laat je schouw tijdig vegen

Slechte trek in de schouw? Laat dan je schouw vegen door een schoorsteenveger. Vergelijk via onze website de prijs bij verschillende schoorsteenvegers en ontdek de goedkoopste vakman uit je buurt.

Offerte schoorsteen vegen

Ook interessant